Call : 094-7155626 
Line OA : @spnetwork 
     
 


 สมัครสมาชิก SP NETWORK - เอสพี เน็ตเวิร์ค
 คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้

 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  วัน/เดือน/ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน


 
  
ข้อมูลธนาคารสำหรับรับงานรายได้
 รหัสผู้แนะนำ webmaster 
  
อ่านระเบียบและข้อตกลงก่อนทำการกรอกข้อมูล คลิกอ่านข้อตกลง
1.ข้าพเจ้าได้อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
2.ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบการสมัครและ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงๆ ทุกประการ และคลิกปุ่ม "คลิกลงทะเบียน" เพื่อยืนยันการสมัคร
 
 
 บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด

 40/4 หมู่ 1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000.

 Tel: 094-7155626

 Line: @spnetwork

 
 
 Social Media


    SP Network - เอสพี เน็ตเวิร์ค
  

  แนะนำโดย webmaster

  Visit All : 40891

  © 2021,  All Rights Reserved.

  service by siamwebready.com

แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่